Search result for

ൠൠ ൠൠൠൠൠ ൠൠൠൠ [...] ൠ ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ

(0 entries)
(1.4967 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ൠൠ ൠൠൠൠൠ ൠൠൠൠ [...] ൠ ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ-, *ൠൠ ൠൠൠൠൠ ൠൠൠൠ [...] ൠ ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา 而你 拉里霍克特 你应该认识我... 因为五年前在德州联盟赛中... 你担任埃尔帕索队的投手 而我为什里夫波特队效力 มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาคำนี้ให้โดยอัตโนมัติ: ൠൠ ൠൠൠൠൠ ൠൠൠൠൠൠใใใ ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠใใใ ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ กรุณาตรวจสอบภาษาบนแป้นพิมพ์ให้ถูกต้องก่อนพิมพ์)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

(ér) () 拉里 (lā lǐ)霍克 (huò kè) () ()应该 (yīng gāi)认识 (rèn shi) ()... 因为 (yīn wèi)五年 (wǔ nián) (qián) (zài)德州 (dé zhōu)联盟 (lián méng)赛中 (sài zhōng)... ()担任 (dān rèn)埃尔帕索 (āi ěr pà suǒ) (duì) (de)投手 (tóu shǒu) (ér) () (wèi) (shén)里夫 (lǐ fū)波特 (bō tè) (duì)效力 (xiào lì)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top