Search result for

美国宪法中包含 没有明示的隐私权。

(1 entries)
(0.7617 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -美国宪法中包含 没有明示的隐私权。-, *美国宪法中包含 没有明示的隐私权。*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Really?[CN] 美国宪法中包含 没有明示的隐私权。 I.T. (2016)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

美国 (měi guó)宪法 (xiàn fǎ) (zhōng)包含 (bāo hán) 没有 (méi yǒu)明示 (míng shì) (de)隐私权 (yǐn sī quán) ()

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top