Search result for

美国奥委会将根据奖牌数 资助美国拳击联合会

(1 entries)
(0.7992 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -美国奥委会将根据奖牌数 资助美国拳击联合会-, *美国奥委会将根据奖牌数 资助美国拳击联合会*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Thank you.[CN] 美国奥委会将根据奖牌数 资助美国拳击联合会 CounterPunch (2017)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

美国 (měi guó)奥委会 (ào wěi huì) (jiāng)根据 (gēn jù)奖牌数 (jiǎng pái shù) 资助 (zī zhù)美国 (měi guó)拳击 (quán jī)联合会 (lián hé huì)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top