Search result for

罗斯福还促使斯大林元帅 承 [...] 之后进攻日本 并使苏联保证

(1 entries)
(0.1562 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -罗斯福还促使斯大林元帅 承 [...] 之后进攻日本 并使苏联保证-, *罗斯福还促使斯大林元帅 承 [...] 之后进攻日本 并使苏联保证*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Roosevelt also extracts from Marshal Stalin a promise of an attack on Japan once Germany is defeated and the Soviet Union's pledge to join a postwar United Nations.[CN] 罗斯福还促使斯大林元帅 承诺在打败德国之后进攻日本 并使苏联保证 Part VIII (1989)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

罗斯福 (luó sī fú) (hái)促使 (cù shǐ)斯大林 (sī dà lín)元帅 (yuán shuài) 承诺 (chéng nuò) (zài)打败 (dǎ bài)德国 (dé guó)之后 (zhī hòu)进攻 (jìn gōng)日本 (rì běn) (bìng)使 (shǐ)苏联 (sū lián)保证 (bǎo zhèng)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top