Search result for

签个合同居然劳两位高级合伙人大驾

(1 entries)
(0.7873 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -签个合同居然劳两位高级合伙人大驾-, *签个合同居然劳两位高级合伙人大驾*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
People always underestimate a pretty face.[CN] 签个合同居然劳两位高级合伙人大驾 Mudmare (2017)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

签个 (qiān gè)合同 (hé tóng)居然 (jū rán) (láo)两位 (liǎng wèi)高级 (gāo jí)合伙人 (hé huǒ rén)大驾 (dà jià)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top