Search result for

破晓时分 纳米布沙漠的沙丘上 神奇的现象正在发生

(1 entries)
(0.7805 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -破晓时分 纳米布沙漠的沙丘上 神奇的现象正在发生-, *破晓时分 纳米布沙漠的沙丘上 神奇的现象正在发生*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Some of the Namib's dunes are 1,000 feet high, the tallest in the world.[CN] 破晓时分 纳米布沙漠的沙丘上 神奇的现象正在发生 Deserts (2016)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

破晓时分 (pò xiǎo shí fēn) 纳米布 (nà mǐ bù)沙漠 (shā mò) (de)沙丘 (shā qiū) (shàng) 神奇 (shén qí) (de)现象 (xiàn xiàng)正在 (zhèng zài)发生 (fā shēng)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top