Search result for

看看能不能在華德福學校 享受點心時間吧

(1 entries)
(0.093 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -看看能不能在華德福學校 享受點心時間吧-, *看看能不能在華德福學校 享受點心時間吧*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yeah, I don't mean to tell you how to run an outbreak, but you ever think about re-inventing yourself, like, seasonally?[CN] 看看能不能在華德福學校 享受點心時間吧 Do Some Shots, Save the World (2017)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

看看 (kàn kàn) (néng)不能 (bù néng) (zài) (huá)德福 (dé fú)學校 (xué xiào) 享受 (xiǎng shòu)點心 (diǎn xīn)時間 (shí jiān) (ba)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top