Search result for

目前全球都將目光 放在威尼 [...] 保護市民 保存歷史古蹟之美

(1 entries)
(0.8226 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -目前全球都將目光 放在威尼 [...] 保護市民 保存歷史古蹟之美-, *目前全球都將目光 放在威尼 [...] 保護市民 保存歷史古蹟之美*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
-So, how much this thing cost?[CN] 目前全球都將目光 放在威尼斯和摩西計畫上 希望科學能保護市民 保存歷史古蹟之美 Earth Is a Hot Mess (2017)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

目前 (mù qián)全球 (quán qiú)都將 (dōu jiāng)目光 (mù guāng) 放在 (fàng zài)威尼斯 (wēi ní sī) ()摩西 (mó xī)計畫 (jì huà) (shàng) 希望 (xī wàng)科學能 (kē xué néng)保護 (bǎo hù)市民 (shì mín) 保存 (bǎo cún)歷史 (lì shǐ) () () (zhī) (měi)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top