Search result for

的尸体 他在一年半前曾以诈骗罪被拘留

(1 entries)
(0.8318 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -的尸体 他在一年半前曾以诈骗罪被拘留-, *的尸体 他在一年半前曾以诈骗罪被拘留*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The suspect Choi Chang-hyuk, was imprisoned for fraud a year and a half ago[CN] 的尸体 他在一年半前曾以诈骗罪被拘留 The Big Swindle (2004)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

(de)尸体 (shī tǐ) () (zài)一年 (yī nián)半前 (bàn qián) (céng) ()诈骗罪 (zhà piàn zuì) (bèi)拘留 (jū liú)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top