Search result for

當然我不是這個意思 但我很討厭.

(1 entries)
(0.8463 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -當然我不是這個意思 但我很討厭.-, *當然我不是這個意思 但我很討厭.*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm not a hard man, but I detest...[CN] 當然我不是這個意思 但我很討厭... Les Visiteurs du Soir (1942)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

當然 (dāng rán) ()不是 (bú shì)這個 (zhè gè)意思 (yì sī) (dàn) () (hěn)討厭 (tǎo yàn).

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top