Search result for

當然 這些一點也不影響你的幸福 你稱之為愛情的幸福

(1 entries)
(0.8047 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -當然 這些一點也不影響你的幸福 你稱之為愛情的幸福-, *當然 這些一點也不影響你的幸福 你稱之為愛情的幸福*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Naturally, none of this will trouble your happiness, the glorious happiness of love.[CN] 當然 這些一點也不影響你的幸福 你稱之為愛情的幸福 Les Visiteurs du Soir (1942)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

當然 (dāng rán) 這些 (zhè xiē)一點 (yī diǎn) () ()影響 (yǐng xiǎng) () (de)幸福 (xìng fú) () (chēng) (zhī) (wèi)愛情 (ài qíng) (de)幸福 (xìng fú)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top