Search result for

留几个人在外面 是, 你们四个守在外面

(1 entries)
(0.0809 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -留几个人在外面 是, 你们四个守在外面-, *留几个人在外面 是, 你们四个守在外面*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Post some guards out here.[CN] 留几个人在外面 是, 你们四个守在外面 A Touch of Zen (1971)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

(liú)几个 (jǐ gè) (rén) (zài)外面 (wài miàn) (shì)你们 (nǐ men)四个 (sì gè) (shǒu) (zài)外面 (wài miàn)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top