Search result for

由于激烈发言后咽喉疼痛 他们沉重的呼吸时断时续

(1 entries)
(0.9358 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -由于激烈发言后咽喉疼痛 他们沉重的呼吸时断时续-, *由于激烈发言后咽喉疼痛 他们沉重的呼吸时断时续*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Sore from constant speech, throats breathe heavily and unevenly.[CN] 由于激烈发言后咽喉疼痛 他们沉重的呼吸时断时续 Battleship Potemkin (1925)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

由于 (yóu yú)激烈 (jī liè)发言 (fā yán) (hòu)咽喉 (yān hóu)疼痛 (téng tòng) 他们 (tā men)沉重 (chén zhòng) (de)呼吸 (hū xī)时断时续 (shí duàn shí xù)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top