Search result for

现在明明是冀望于通力合作 以解决难民问题的非常时期

(1 entries)
(0.733 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -现在明明是冀望于通力合作 以解决难民问题的非常时期-, *现在明明是冀望于通力合作 以解决难民问题的非常时期*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The refugee issue demands cooperation from all of them, but they...[CN] 现在明明是冀望于通力合作 以解决难民问题的非常时期 Ghost in the Shell: S.A.C. 2nd GIG - Individual Eleven (2006)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

现在 (xiàn zài)明明 (míng míng) (shì)冀望 (jì wàng) ()通力合作 (tōng lì hé zuò) ()解决 (jiě jué)难民 (nàn mín)问题 (wèn tí) (de)非常 (fēi cháng)时期 (shí qī)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top