Search result for

爱生气 害羞鬼 瞌睡虫

(1 entries)
(0.7386 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -爱生气 害羞鬼 瞌睡虫-, *爱生气 害羞鬼 瞌睡虫*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Grumpy, Bashful and Sleepy.[CN] 爱生气 害羞鬼 瞌睡虫 Snow White and the Seven Dwarfs (1937)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

爱生气 (ài shēng qì) 害羞 (hài xiū) (guǐ) 瞌睡虫 (kē shuì chóng)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top