Search result for

漆黑的岩石 被悬在正空的太 [...] 得无比地闷热 如同烤炉一样

(1 entries)
(0.8059 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -漆黑的岩石 被悬在正空的太 [...] 得无比地闷热 如同烤炉一样-, *漆黑的岩石 被悬在正空的太 [...] 得无比地闷热 如同烤炉一样*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The black rocks, heated by the rays of the vertical sun, give to the air a close and sultry feeling, like a stove.[CN] 漆黑的岩石 被悬在正空的太阳晒得滚烫 空气因而也变得无比地闷热 如同烤炉一样 Islands That Changed the World (2006)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

漆黑 (qī hēi) (de)岩石 (yán shí) (bèi) (xuán) (zài)正空 (zhèng kōng) (de)太阳 (tài yáng) (shài) ()滚烫 (gǔn tàng) 空气 (kōng qì)因而 (yīn ér) ()变得 (biàn dé)无比 (wú bǐ) (de)闷热 (mēn rè) 如同 (rú tóng)烤炉 (kǎo lú)一样 (yī yàng)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top