Search result for

游泳 钓鱼 可以呼吸到凉爽新鲜的空气

(1 entries)
(0.917 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -游泳 钓鱼 可以呼吸到凉爽新鲜的空气-, *游泳 钓鱼 可以呼吸到凉爽新鲜的空气*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Swimming, fishing, just being able to breath all that cool, fresh air.[CN] 游泳 钓鱼 可以呼吸到凉爽新鲜的空气 Just Add Water (2008)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

游泳 (yóu yǒng) 钓鱼 (diào yú) 可以 (kě yǐ)呼吸 (hū xī) (dào)凉爽 (liáng shuǎng)新鲜 (xīn xiān) (de)空气 (kōng qì)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top