Search result for

混账 凭你那几个捕快就能抓到杨慧贞?

(1 entries)
(0.9235 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -混账 凭你那几个捕快就能抓到杨慧贞?-, *混账 凭你那几个捕快就能抓到杨慧贞?*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Nonsense! With your constables, do you think you can catch Yang?[CN] 混账 凭你那几个捕快就能抓到杨慧贞? A Touch of Zen (1971)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

混账 (hùn zhàng) (píng) () ()几个 (jǐ gè)捕快 (bǔ kuài) (jiù) (néng) (zhuā) (dào)杨慧贞 (yáng huì zhēn)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top