Search result for

深棕色头发 蓝眼睛 身高约高六尺二寸 没有戴帽 年约二十五岁

(1 entries)
(0.8407 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -深棕色头发 蓝眼睛 身高约高六尺二寸 没有戴帽 年约二十五岁-, *深棕色头发 蓝眼睛 身高约高六尺二寸 没有戴帽 年约二十五岁*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He has dark brown hair, blue eyes, height about 6'2", no hat, around 25 years old.[CN] 深棕色头发 蓝眼睛 身高约高六尺二寸 没有戴帽 年约二十五岁 Saboteur (1942)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

深棕色 (shēn zōng sè)头发 (tóu fà) 蓝眼睛 (lán yǎn jīng) 身高 (shēn gāo) (yuē) (gāo)六尺 (liù chǐ)二寸 (èr cùn) 没有 (méi yǒu)戴帽 (dài mào) (nián) (yuē)二十五岁 (èr shí wǔ suì)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top