Search result for

浸淫在他的悲伤中,以此讴赞达西妮亚 (堂吉诃德的梦中情人)

(1 entries)
(0.7721 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -浸淫在他的悲伤中,以此讴赞达西妮亚 (堂吉诃德的梦中情人)-, *浸淫在他的悲伤中,以此讴赞达西妮亚 (堂吉诃德的梦中情人)*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
In sum and praise of Dulcinea.[CN] 浸淫在他的悲伤中,以此讴赞达西妮亚 (堂吉诃德的梦中情人) Lars and the Real Girl (2007)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

浸淫 (jìn yín) (zài) () (de)悲伤 (bēi shāng) (zhōng)以此 (yǐ cǐ)讴赞 (ōu zàn)达西 (dá xī)妮亚 (nī yà) (堂吉诃德 (táng jí hē dé) (de) (mèng) (zhōng)情人 (qíng rén))

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top