Search result for

海燕在空中的飞行速度很快 [...] 在海燕进出洞穴的时候出击

(1 entries)
(0.8628 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -海燕在空中的飞行速度很快 [...] 在海燕进出洞穴的时候出击-, *海燕在空中的飞行速度很快 [...] 在海燕进出洞穴的时候出击*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The petrels are too quick in the air and the owl too big to follow them deep inside their tiny tunnels, so its best chance is to grab a bird coming in or out.[CN] 海燕在空中的飞行速度很快 猫头鹰体型由于太大无法 一路追踪到海燕狭窄的洞穴里面 所以猫头鹰的办法是 在海燕进出洞穴的时候出击 Islands That Changed the World (2006)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

海燕 (hǎi yàn) (zài)空中 (kōng zhōng) (de)飞行速度 (fēi xíng sù dù)很快 (hěn kuài) 猫头鹰 (māo tóu yīng)体型 (tǐ xíng)由于 (yóu yú) (tài) ()无法 (wú fǎ) 一路 (yī lù)追踪 (zhuī zōng) (dào)海燕 (hǎi yàn)狭窄 (xiá zhǎi) (de)洞穴 (dòng xué)里面 (lǐ miàn) 所以 (suǒ yǐ)猫头鹰 (māo tóu yīng) (de)办法 (bàn fǎ) (shì) (zài)海燕 (hǎi yàn)进出 (jìn chū)洞穴 (dòng xué) (de)时候 (shí hòu)出击 (chū jī)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top