Search result for

浪潮通常都會從海洋 流向城市所在的潟湖

(1 entries)
(0.7623 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -浪潮通常都會從海洋 流向城市所在的潟湖-, *浪潮通常都會從海洋 流向城市所在的潟湖*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
[Dario] We have these gates standing on the bottom and in case of need, we inflate air inside.[CN] 浪潮通常都會從海洋 流向城市所在的潟湖 Earth Is a Hot Mess (2017)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

浪潮 (làng cháo)通常 (tōng cháng) (dōu) (huì) (cóng)海洋 (hǎi yáng) 流向 (liú xiàng)城市 (chéng shì)所在 (suǒ zài) (de)潟湖 (xì hú)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top