Search result for

法官大人 他们昨天和家公司 [...] 协议 这家公司今天突然声称

(1 entries)
(1.0245 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -法官大人 他们昨天和家公司 [...] 协议 这家公司今天突然声称-, *法官大人 他们昨天和家公司 [...] 协议 这家公司今天突然声称*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The guy spends more time in Vegas than David Blaine.[CN] 法官大人 他们昨天和家公司 签署了一个付费豁免合作协议 这家公司今天突然声称 Divide and Conquer (2017)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

法官大人 (fǎ guān dà rén) 他们 (tā men)昨天 (zuó tiān) () (jiā)公司 (gōng sī) 签署 (qiān shǔ) (le)一个 (yí gè)付费 (fù fèi)豁免 (huò miǎn)合作 (hé zuò)协议 (xié yì) 这家 (zhè jiā)公司 (gōng sī)今天 (jīn tiān)突然 (tū rán)声称 (shēng chēng)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top