Search result for

没错 电影里不过是两小时事儿 我却是一生

(1 entries)
(0.8781 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -没错 电影里不过是两小时事儿 我却是一生-, *没错 电影里不过是两小时事儿 我却是一生*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yeah, except it wasn't over in two hours.[CN] 没错 电影里不过是两小时事儿 我却是一生 Resonance (2009)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

没错 (méi cuò) 电影 (diàn yǐng) ()不过 (bù guò) (shì) (liǎng)小时 (xiǎo shí)事儿 (shì ér) ()却是 (què shì)一生 (yī shēng)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top