Search result for

没有太空人会拿着空调机 进入太空舱的

(1 entries)
(0.8404 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -没有太空人会拿着空调机 进入太空舱的-, *没有太空人会拿着空调机 进入太空舱的*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No astronaut would enter the capsule carrying his air conditioner.[CN] 没有太空人会拿着空调机 进入太空舱的 You Only Live Twice (1967)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

没有 (méi yǒu)太空 (tài kōng)人会 (rén huì) () (zhe)空调机 (kōng diào jī) 进入 (jìn rù)太空舱 (tài kōng cāng) (de)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top