Search result for

没有 夫人 自从德温特太太死后就没人住了

(1 entries)
(1.0083 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -没有 夫人 自从德温特太太死后就没人住了-, *没有 夫人 自从德温特太太死后就没人住了*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Not since the death of Mrs. De Winter.[CN] 没有 夫人 自从德温特太太死后就没人住了 Rebecca (1940)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

没有 (méi yǒu) 夫人 (fū rén) 自从 (zì cóng)德温特 (dé wēn tè)太太 (tài tài)死后 (sǐ hòu) (jiù)没人住 (méi rén zhù) (le)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top