Search result for

没什么能比口袋里的钱更能抚平 狗屁诉讼带来的伤痛了

(1 entries)
(0.9572 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -没什么能比口袋里的钱更能抚平 狗屁诉讼带来的伤痛了-, *没什么能比口袋里的钱更能抚平 狗屁诉讼带来的伤痛了*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I thought you were busy with that pro Bono.[CN] 没什么能比口袋里的钱更能抚平 狗屁诉讼带来的伤痛了 Divide and Conquer (2017)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

没什么 (méi shén me)能比 (néng bǐ)口袋 (kǒu dài) () (de) (qián) (gèng) (néng)抚平 (fǔ píng) 狗屁 (gǒu pì)诉讼 (sù sòng)带来 (dài lái) (de)伤痛 (shāng tòng) (le)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top