Search result for

沙丘草是这里唯一的植物 近 [...] 几厘米处 温度都要低上几度

(1 entries)
(0.8015 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -沙丘草是这里唯一的植物 近 [...] 几厘米处 温度都要低上几度-, *沙丘草是这里唯一的植物 近 [...] 几厘米处 温度都要低上几度*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
One of the most voracious nocturnal predators is also one of the hardest to see.[CN] 沙丘草是这里唯一的植物 近乎无荫可寻 但仅仅是沙子表面下几厘米处 温度都要低上几度 Deserts (2016)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

沙丘 (shā qiū)草是 (cǎo shì)这里 (zhè lǐ)唯一 (wéi yī) (de)植物 (zhí wù) 近乎 (jìn hū)无荫 (wú yīn) () (xún) (dàn)仅仅 (jǐn jǐn) (shì)沙子 (shā zi)表面 (biǎo miàn) (xià)几厘米 (jǐ lí mǐ) (chù) 温度 (wēn dù) (dōu) (yào) () (shàng)几度 (jǐ dù)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top