Search result for

每隔一段時間會有人帶蘿絲出門 因為有婚禮

(1 entries)
(0.8904 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -每隔一段時間會有人帶蘿絲出門 因為有婚禮-, *每隔一段時間會有人帶蘿絲出門 因為有婚禮*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Just want to push her from beh--[CN] 每隔一段時間會有人帶蘿絲出門 因為有婚禮 Louis C.K. 2017 (2017)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

每隔 (měi gé)一段 (yī duàn)時間 (shí jiān) (huì)有人 (yǒu rén)帶蘿絲 (dài luó sī)出門 (chū mén) 因為 (yīn wèi) (yǒu)婚禮 (hūn lǐ)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top