Search result for

正要请拆弹小组引爆 你这没用的王八.

(1 entries)
(1.0005 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -正要请拆弹小组引爆 你这没用的王八.-, *正要请拆弹小组引爆 你这没用的王八.*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Sir, can I ask what you're doing with such a large amount of cash?[CN] 正要请拆弹小组引爆 你这没用的王八... The Secret of Sales (2017)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

正要 (zhèng yào) (qǐng)拆弹 (chāi dàn)小组 (xiǎo zǔ)引爆 (yǐn bào) () (zhè)没用 (méi yòng) (de)王八 (wáng bā).

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top