Search result for

正是这种独特的, 现在许多 [...] 们 同样严重的发展中国家。

(1 entries)
(0.7861 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -正是这种独特的, 现在许多 [...] 们 同样严重的发展中国家。-, *正是这种独特的, 现在许多 [...] 们 同样严重的发展中国家。*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Kind of unique to the situation is you've got a lot of upper middle-class white people with college degrees getting ticked off 'cause they're being treated the way third-world people have always been treated by corporate America.[CN] 正是这种独特的, 现在许多白种人和 高学历的人生气 - 由于公司对待他们 同样严重的发展中国家。 Gasland Part II (2013)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

正是 (zhèng shì)这种 (zhè zhǒng)独特 (dú tè) (de)现在 (xiàn zài)许多 (xǔ duō)白种人 (bái zhǒng rén) () 高学历 (gāo xué lì) (de) (rén)生气 (shēng qì) - 由于 (yóu yú)公司 (gōng sī)对待 (duì dài)他们 (tā men) 同样 (tóng yàng)严重 (yán zhòng) (de)发展中国家 (fā zhǎn zhōng guó jiā) ()

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top