Search result for

桥附近的北方师 要会合补给火车

(1 entries)
(0.7754 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -桥附近的北方师 要会合补给火车-, *桥附近的北方师 要会合补给火车*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The Northern division nearing the bridge to meet the supply trains.[CN] 桥附近的北方师 要会合补给火车 The General (1926)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

(qiáo)附近 (fù jìn) (de)北方 (běi fāng) (shī) (yào)会合 (huì hé)补给 (bǔ jǐ)火车 (huǒ chē)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top