Search result for

ൠൠൠൠม ๎ราำ ฏี [...] ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ

(0 entries)
(1.0554 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ൠൠൠൠม ๎ราำ ฏี [...] ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ-, *ൠൠൠൠม ๎ราำ ฏี [...] ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา 根据经验, Mike Dunn 认为修建 马丘比丘高墙最简单的方法... 就是把小石头送到工地,然后溶化, 用模具把它们塑造成合适的大小和形状 มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาคำนี้ให้โดยอัตโนมัติ: ൠൠൠൠม ๎ราำ ฏีืื ൠൠൠൠ ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠใใใ ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ ൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ กรุณาตรวจสอบภาษาบนแป้นพิมพ์ให้ถูกต้องก่อนพิมพ์)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

根据 (gēn jù)经验 (jīng yàn), Mike Dunn 认为 (rèn wéi)修建 (xiū jiàn) 马丘比丘 (mǎ qiū bǐ qiū)高墙 (gāo qiáng) (zuì)简单 (jiǎn dān) (de)方法 (fāng fǎ)... 就是 (jiù shì) ()小石头 (xiǎo shí tóu)送到 (sòng dào)工地 (gōng dì)然后 (rán hòu)溶化 (róng huà) (yòng)模具 (mú jù) ()它们 (tā men)塑造成 (sù zào chéng)合适 (hé shì) (de)大小 (dà xiǎo) ()形状 (xíng zhuàng)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top