Search result for

有趣的书却卖不出去 这样很不合理吧?

(1 entries)
(0.776 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -有趣的书却卖不出去 这样很不合理吧?-, *有趣的书却卖不出去 这样很不合理吧?*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's absolutely crazy.[CN] 有趣的书却卖不出去 这样很不合理吧? Appeal (2017)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

有趣 (yǒu qù) (de) (shū) (què)卖不出去 (mài bù chū qù) 这样 (zhè yàng) (hěn)不合理 (bù hé lǐ) (ba)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top