Search result for

有张自古流传下来的 描绘着光脉的图画

(1 entries)
(0.8387 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -有张自古流传下来的 描绘着光脉的图画-, *有张自古流传下来的 描绘着光脉的图画*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Here are all the writings from long ago describing the Koumyakusuji's paths.[CN] 有张自古流传下来的 描绘着光脉的图画 Mushi-Shi: The Movie (2006)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

有张 (yǒu zhāng)自古 (zì gǔ)流传 (liú chuán)下来 (xià lái) (de) 描绘 (miáo huì) (zhe)光脉 (guāng mài) (de)图画 (tú huà)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top