Search result for

最适合交际花 或主日弥撒後练习 换言之

(1 entries)
(0.7829 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -最适合交际花 或主日弥撒後练习 换言之-, *最适合交际花 或主日弥撒後练习 换言之*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Perfect for a courtesan or priest... to pluck after supper In other words... this violin will never bear my name.[CN] 最适合交际花 或主日弥撒後练习 换言之 The Red Violin (1998)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

(zuì)适合 (shì hé)交际花 (jiāo jì huā) 或主日 (huò zhǔ rì)弥撒 (mí sā) (hòu)练习 (liàn xí) 换言之 (huàn yán zhī)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top