Search result for

显然,计算机头发揉成团了 在错误的地方小数点。

(1 entries)
(0.8513 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -显然,计算机头发揉成团了 在错误的地方小数点。-, *显然,计算机头发揉成团了 在错误的地方小数点。*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Obviously a computer hair-balled up a decimal point in the wrong place.[CN] 显然,计算机头发揉成团了 在错误的地方小数点。 Eyeborgs (2009)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

显然 (xiǎn rán)计算机 (jì suàn jī)头发 (tóu fà) (róu)成团 (chéng tuán) (le) (zài)错误 (cuò wù) (de)地方 (dì fāng)小数点 (xiǎo shǔ diǎn) ()

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top