Search result for

是 我知道有三个男的闯进来了 他妈全都进来了

(1 entries)
(0.8415 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -是 我知道有三个男的闯进来了 他妈全都进来了-, *是 我知道有三个男的闯进来了 他妈全都进来了*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yes, I know three guys came in! They came all the fucking way in![CN] 是 我知道有三个男的闯进来了 他妈全都进来了 The Baytown Outlaws (2012)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

(shì) ()知道 (zhī dào) (yǒu)三个 (sān gè) (nán) (de)闯进来 (chuǎng jìn lái) (le) 他妈 (tā mā)全都 (quán dōu)进来 (jìn lái) (le)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top