Search result for

春江花月夜

(1 entries)
(0.6407 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -春江花月夜-, *春江花月夜*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
春江花月夜[Chūn jiāng huā yuè yè, ㄔㄨㄣ ㄐㄧㄤ ㄏㄨㄚ ㄩㄝˋ ㄧㄝˋ, ] River on a spring night, long yuefu poem by 張若虛|张若虚 [Add to Longdo]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

春江花月夜 (chūn jiāng huā yuè yè)

 


  

 
春江花月夜
  • (Chūn jiāng huā yuè yè, ㄔㄨㄣ ㄐㄧㄤ ㄏㄨㄚ ㄩㄝˋ ㄧㄝˋ) River on a spring night, long yuefu poem by 張若虛|张若虚 [CE-DICT-Simplified]
  • (Chūn jiāng huā yuè yè, ㄔㄨㄣ ㄐㄧㄤ ㄏㄨㄚ ㄩㄝˋ ㄧㄝˋ) River on a spring night, long yuefu poem by 張若虛|张若虚 [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top