Search result for

明天提醒我给你一包黄金. 你们那些有儿子的人 伸出你的手

(1 entries)
(0.7332 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -明天提醒我给你一包黄金. 你们那些有儿子的人 伸出你的手-, *明天提醒我给你一包黄金. 你们那些有儿子的人 伸出你的手*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Remind me to give you a purse of gold tomorrow Those of you who have boys... raise your hands Exactly what I thought![CN] 明天提醒我给你一包黄金. 你们那些有儿子的人 伸出你的手. The Scarlet Empress (1934)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

明天 (míng tiān)提醒 (tí xǐng) () (gěi) ()一包 (yī bāo)黄金 (huáng jīn). 你们 (nǐ men)那些 (nèi xiē) (yǒu)儿子 (ér zi) (de) (rén) 伸出 (shēn chū) () (de) (shǒu)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top