Search result for

ൠൠൠൠൠคจൠൠൠൠൠൠ [...] ൠൠൠൠ ൠൠൠൠൠൠൠൠ

(0 entries)
(1.1167 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ൠൠൠൠൠคจൠൠൠൠൠൠ [...] ൠൠൠൠ ൠൠൠൠൠൠൠൠ-, *ൠൠൠൠൠคจൠൠൠൠൠൠ [...] ൠൠൠൠ ൠൠൠൠൠൠൠൠ*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา 早在上世纪80年代,当他们 HIV药物鸡尾酒... 一些医生,被咬伤 混合,减缓病毒。 มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาคำนี้ให้โดยอัตโนมัติ: ൠൠൠൠൠคจൠൠൠൠൠൠ ็ณฮൠൠൠൠൠใใใ ൠൠൠൠൠൠൠൠ ൠൠൠൠൠൠൠൠ กรุณาตรวจสอบภาษาบนแป้นพิมพ์ให้ถูกต้องก่อนพิมพ์)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

(zǎo) (zài) (shàng)世纪 (shì jì)80年代 (nián dài) (dāng)他们 (tā men) HIV 药物 (yào wù)鸡尾酒 (jī wěi jiǔ)... 一些 (yī xiē)医生 (yī shēng) (bèi)咬伤 (yǎo shāng) 混合 (hùn hé)减缓 (jiǎn huǎn)病毒 (bìng dú) ()

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top