Search result for

拟步甲狂奔至沙丘顶部 要赶在薄雾消失之前吸收水分

(1 entries)
(0.7318 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -拟步甲狂奔至沙丘顶部 要赶在薄雾消失之前吸收水分-, *拟步甲狂奔至沙丘顶部 要赶在薄雾消失之前吸收水分*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Fog begins to condense on its body.[CN] 拟步甲狂奔至沙丘顶部 要赶在薄雾消失之前吸收水分 Deserts (2016)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

()步甲 (bù jiǎ)狂奔 (kuáng bēn) (zhì)沙丘 (shā qiū)顶部 (dǐng bù) (yào) (gǎn) (zài)薄雾 (bó wù)消失 (xiāo shī)之前 (zhī qián)吸收 (xī shōu)水分 (shuǐ fèn)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top