Search result for

把腳鏈,鎖鏈撤走 還有像斯蘭德這樣殘忍的守衛 教我們技能

(1 entries)
(0.7771 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -把腳鏈,鎖鏈撤走 還有像斯蘭德這樣殘忍的守衛 教我們技能-, *把腳鏈,鎖鏈撤走 還有像斯蘭德這樣殘忍的守衛 教我們技能*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Get rid of the leg locks, chains and brutal guards like Snader.[CN] 把腳鏈,鎖鏈撤走 還有像斯蘭德這樣殘忍的守衛 教我們技能 Riot in Cell Block 11 (1954)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

()腳鏈 (jiǎo liàn),鎖鏈 (suǒ liàn)撤走 (chè zǒu) 還有 (hái yǒu) (xiàng)斯蘭德 (sī lán dé)這樣 (zhè yàng)殘忍 (cán rěn) (de)守衛 (shǒu wèi) (jiào)我們 (wǒ men)技能 (jì néng)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top