Search result for

扮演绅士没有百万富翁难,但他在尽力

(1 entries)
(1.0342 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -扮演绅士没有百万富翁难,但他在尽力-, *扮演绅士没有百万富翁难,但他在尽力*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
"To play the part of a gentleman without the millionaire was difficult, but he did his best."[CN] 扮演绅士没有百万富翁难,但他在尽力 City Lights (1931)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

扮演 (bàn yǎn)绅士 (shēn shì)没有 (méi yǒu)百万富翁 (bǎi wàn fù wēng) (nán) (dàn) () (zài)尽力 (jìn lì)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top