Search result for

手机充满电随时保持开机状态 [...] harged and on

(0 entries)
(1.0402 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -手机充满电随时保持开机状态 [...] harged and on-, *手机充满电随时保持开机状态 [...] harged and on*

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

手机 (shǒu jī)充满 (chōng mǎn) (diàn)随时 (suí shí)保持 (bǎo chí)开机 (kāi jī)状态 (zhuàng tài) 我会 (wǒ huì)不定期 (bù dìng qī)联系 (lián xì)你们 (nǐ men) Phones charged and on

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top