Search result for

所有單元都是完整地組合 而且是自我學習的電子數碼物體

(1 entries)
(0.8475 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -所有單元都是完整地組合 而且是自我學習的電子數碼物體-, *所有單元都是完整地組合 而且是自我學習的電子數碼物體*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Its units are fully formed, self-learning cyber beings.[CN] 所有單元都是完整地組合 而且是自我學習的電子數碼物體 The Thirteenth Floor (1999)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

所有 (suǒ yǒu)單元 (dān yuán) (dōu) (shì)完整 (wán zhěng)地組合 (de zǔ hé) 而且 (ér qiě) (shì)自我 (zì wǒ)學習 (xué xí) (de)電子 (diàn zi)數碼 (shù mǎ)物體 (wù tǐ)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top