Search result for

戲劇化的 后來居上的 爭分奪秒的 勝利

(1 entries)
(0.0362 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -戲劇化的 后來居上的 爭分奪秒的 勝利-, *戲劇化的 后來居上的 爭分奪秒的 勝利*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Ina dramatic, come-from-behind, last-second victory...[CN] 戲劇化的 后來居上的 爭分奪秒的 勝利 Wordplay (2006)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

戲劇化 (xì jù huà) (de) 后來 (hòu lái)居上 (jū shàng) (de) 爭分 (zhēng fēn) (duó) (miǎo) (de) 勝利 (shèng lì)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top