Search result for

我還是個小屁孩時 她的瑞典式滑步已經炙手可熱了

(1 entries)
(0.77 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -我還是個小屁孩時 她的瑞典式滑步已經炙手可熱了-, *我還是個小屁孩時 她的瑞典式滑步已經炙手可熱了*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That Swedish movement of hers has been laying'em in the aisles ever since I was a pup.[CN] 我還是個小屁孩時 她的瑞典式滑步已經炙手可熱了 Applause (1929)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

()還是 (hái shì) ()小屁孩 (xiǎo pì hái) (shí) () (de)瑞典 (ruì diǎn) (shì)滑步 (huá bù) ()經炙手 (jīng zhì shǒu)可熱 (kě rè) (le)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top