Search result for

我跟gus討論過,但是沒起作用

(0 entries)
(1.0855 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -我跟gus討論過,但是沒起作用-, *我跟gus討論過,但是沒起作用*

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

() (gēn)Gus 討論過 (tǎo lùn guò)但是 (dàn shì)沒起 (méi qǐ)作用 (zuò yòng)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top