Search result for

我跟你说个故事 如果你感兴趣 也许会协助我深入调查

(1 entries)
(1.1267 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -我跟你说个故事 如果你感兴趣 也许会协助我深入调查-, *我跟你说个故事 如果你感兴趣 也许会协助我深入调查*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What I'm gonna do is I'm gonna tell you a story and if it entertains you, maybe you'll decide to help me research further.[CN] 我跟你说个故事 如果你感兴趣 也许会协助我深入调查 The Girl with the Dragon Tattoo (2011)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

() (gēn) () (shuō) ()故事 (gù shì) 如果 (rú guǒ) ()感兴趣 (gǎn xìng qù) 也许 (yě xǔ) (huì)协助 (xié zhù) ()深入调查 (shēn rù diào chá)

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top